Φιλαναγνωσία

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Θανάσης Σιδέρης

Τμήμα Υλοποίησης: Δ΄τάξη

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Πολιτιστικά θέματα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το θέμα που θα προσεγγίσουμε είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Στόχος αποτελεί η καλλιέργεια της φιλικής σχέσης των παιδιών με τη λογοτεχνία και εντέλει την αγάπη τους για    το βιβλίο, καθώς και τη γνωριμία τους με το έργο αξιόλογων συγγραφέων παιδικής λογοτεχνίας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, δραματοποίηση αποσπασμάτων από τα βιβλία αυτά και καλλιτεχνική δημιουργία των ηρώων των βιβλίων.

Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

 

3 μήνες με έναρξη το μήνα Νοέμβριο

 

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Συμμετοχή στο διαγωνισμό φιλαναγνωσίας των εκδόσεων Μεταίχμιο

 

ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και θα συνδυαστεί με δραστηριότητες κατανόησης του περιεχομένου των βιβλίων, καθώς και σχετικές από τα μαθήματα της Γλώσσας και της Μελέτης Περιβάλλοντος.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι μαθητές θα ζωγραφίσουν τους αγαπημένους τους ήρωες από τα βιβλία που θα διαβάσουν, θα γράψουν τις εντυπώσεις τους και όλα αυτά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου.

 

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Αφορά στην χρονική εξέλιξη του προγράμματος(διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίησηδράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

 

1ος Μήνας

Ανάγνωση 1ου βιβλίου, κατανόηση περιεχομένου

2ος Μήνας

 

Ανάγνωση 2ου βιβλίου, κατανόηση περιεχομένου

3ος Μήνας

 

Ανάγνωση 3ου βιβλίου, κατανόηση περιεχομένου

 

 

 

 

 

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top