Πρόγραμμα Πληροφορικής

Εισαγωγή στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Θανάσης Σιδέρης

Τάξη: Δ΄

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υποθέματα

Γνωριμία με τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας

Ο υπολογιστής στο σχολείο και στην καθημερινή ζωή

Παιδαγωγικοί Στόχοι

Βασικές χρήσεις του υπολογιστή.

Απόκτηση βασικών γνώσεων χειρισμού του η/υ.

Έκφραση (γραφή ? ζωγραφική) ?ε τη βοήθεια του υπολογιστή.

 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Χρήση του σχολικού εργαστηρίου η/υ

Πεδία Σύνδεσης με τα Προγράμματα Σπουδών

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και διαθεματικά θα συνδεθεί με άλλα γνωστικά αντικείμενα :

α) Αισθητική Αγωγή,

β) Γλώσσα-ανάγνωση κειμένων

γ)Μαθηματικά,

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top