Πρόγραμμα Θεατρικής Αγωγής

Η Ετοιμασία μιας Θεατρικής παράστασης

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός:Βασίλης Βαβαΐτης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υποθέματα

1 . Ο θεατρικός λόγος ως ζωντανός λόγος.

2. Το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο προετοιμασίας της θεατρικής ομάδας.

               3. Σκηνικά και κουστούμια. Κατασκευή και απαιτήσεις.

Παιδαγωγικοί Στόχοι

1. Να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν τις απαιτήσεις του θεατρικού λόγου.

2. Να μπορούν οι μαθητές να δημιουργήσουν έναν απλό θεατρικό χαρακτήρα.

3. Να μπορούν οι μαθητές να αντιληφθούν τις απαιτήσεις του θεατρικού χαρακτήρα σε σκηνικά και κουστούμια.

 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

1 . Ανάγνωση θεατρικού κειμένου και γνωριμία με τον χαρακτήρα.

2. Συζήτηση και ανίχνευση των ιδιαιτεροτήτων των θεατρικών χαρακτήρων.

3. Κατασκευή σκηνικών και κουστουμιών.

 

 

Πεδία Σύνδεσης με τα Προγράμματα Σπουδών

Σύνδεση με τα μαθήματα της γλώσσας και της αισθητικής αγωγής.

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top