Πρόγραμμα Teachers4Europe

Teachers 4 Europe: «Εμείς και οι Άλλοι.

Όλοι διαφορετικοί ? Όλοι ίσοι: Ισότητα και Διαφορετικότητα»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Μαρία Τσιριγωτάκη & Θανάσης Σιδέρης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υποθέματα

 

 • Διαφορετικοί αλλά ίσοι. Ισότητα δικαιωμάτων και διακρίσεις.
 • Διαφορές μεταξύ ατόμων και πολιτισμών - Ανήκουμε όλοι στην ανθρωπότητα.
 • Φυσικές διαφορές, διακρίσεις και ρατσισμός.
 • Διαφορετικές ταυτότητες ενός ατόμου.
 • Οι διάφορες πλευρές της προσωπικής μας ταυτότητας: οικογενειακή, θρησκευτική, επαγγελματική.
 • Η ισότητα, μια δημοκρατική αρχή, αποτέλεσμα διαδοχικών κατακτήσεων μέσα στην ιστορία, και η προστασία της από το νόμο.
 • Συλλογική και ατομική ευθύνη για την καταπολέμηση των ανισοτήτων.
 • Η ισότητα ανδρών-γυναικών.
 • Η Τέχνη ως μέσω έκφρασης της ισότητας και της διαφορετικότητας των ατόμων.

 

Παιδαγωγικοί Στόχοι

 

Οι μαθητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ ομάδων και ατόμων, και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν ότι ανήκουμε όλοι στην ανθρωπότητα με κοινά χαρακτηριστικά, ανάγκες και επιθυμίες.

 

Να συνειδητοποιήσουν ότι η συνάρτηση των διαφορών των πολιτισμών με φυσικές διαφορές οδηγεί σε διακρίσεις και ρατσισμό.

 

 Να αντιληφθούν τις διαφορετικές ταυτότητες του ατόμου και την κατασκευή των ταυτοτήτων.

 

Να προσεγγίσουν την ύπαρξη διαφορετικών θρησκειών, εθίμων και συνηθειών-πρακτικών λατρείας

 

 Να κατανοήσουν ότι η ισότητα είναι μια βασική δημοκρατική αρχή, το αποτέλεσμα διαδοχικών κατακτήσεων μέσα στην ιστορία και εγγράφεται μέσα στο νόμο.

 

Να γνωρίσουν καλλιτεχνικές δημιουργίες και ρεύματα που υποστήριξαν το δικαίωμα του ατόμου στη διαφορά.

 

Να εκφράσουν στάσεις και συναισθήματα μέσω δικών τους καλλιτεχνικών δημιουργημάτων.

 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Μεθοδολογία: Βιωματικό εργαστήριο, μέθοδος project

(ομαδοσυνεργατική, ενεργητική, εμπειρική μάθηση)

 • Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων
 • Δίκτυο Teachers 4 Europe
 • Χαμόγελο του Παιδιού
 • Unicef
 • Νεολαία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Διεθνής Αμνηστία
 • Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

 

 

Πεδία Σύνδεσης με τα Προγράμματα Σπουδών

Γλώσσα- έκφραση, Εικαστικά, Μουσική, Νέες Τεχνολογίες, Θέατρο, Μελέτη Περιβάλλοντος.

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top