Πρόγραμμα

Το μαγικό Μπαλάκι.

Αυτοεκτίμηση, Αυτοσυναίσθημα, Διαπροσωπικές Σχέσεις

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:Μαρία Τσιριγωτάκη

Τάξη: Α΄

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υποθέματα

Αναγνώριση-έκφραση συναισθημάτων και καταστάσεων, αυτοεκτίμηση, διαχείριση συγκρούσεων, μοναδικότητα, φιλία, οικογένεια, κανόνες, αποδοχή διαφορετικότητας, ελευθερία έκφρασης.

Παιδαγωγικοί Στόχοι

1.Να μπορούν να συνεργάζονται σε ομάδες μεταξύ τους.

2.Να μάθουν να τηρούν τους κανόνες της ομάδας στην οποία ανήκουν.

3. Να αποδέχονται την διαφορετικότητα.

4. Να επεξεργάζονται διαφορετικά και αντίθετα συναισθήματα και να νιώσουν ότι όλα τα συναισθήματα έχουν θέση μέσα μας.

5. Να μάθουν να εκφράζονται ελεύθερα.

6. Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή με παράλληλη αποδοχή και επιβεβαίωση των άλλων μελών.

7. Να δημιουργήσουν αίσθημα ασφάλειας στην ομάδα την οποία ανήκουν.

 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαθεματικά, στηριζόμενο στην ενεργητική-βιωματική μάθηση σε συνεργασία με το φορέα κέντρο πρόληψης ΄΄ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ΄΄. Πιο συγκεκριμένα αποτελείται από συναντήσεις του υπεύθυνου εκπαιδευτικού με την ψυχολόγο του κέντρου πρόληψης, ο οποίος λαμβάνει εξατομικευμένο εργαστηριακό πρόγραμμα δράσης. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός σε ρόλο εμψυχωτή ομάδας, χρησιμοποιώντας τον παρωθητικό κατευθυνόμενο διάλογο και στηριζόμενος στην βιωματική μέθοδο, οδηγεί τους μαθητές ώστε να ανακαλύψουν και να εξωτερικεύσουν συναισθήματα και συμπεράσματα.

Πεδία Σύνδεσης με τα Προγράμματα Σπουδών

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΣ στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης και διαθεματικά θα συνδεθεί με το γλωσσικό μάθημα, την μελέτη περιβάλλοντος και τα εικαστικά. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποιούν το γραπτό και τον προφορικό λόγο (γλωσσικό μάθημα), ώστε να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους. Επίσης εκφράζονται μέσω των εικαστικών δημιουργιών τους (εικαστικά) και εμβαθύνουν σε έννοιες όπως το σχολείο, η οικογένεια, ανθρώπινες σχέσεις κ.α. (μελέτη περιβάλλοντος).

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top