Μεταγενέστερο δημοσίευμα της εφημερίδας "Κυκλαδική" ενημερώνει για την εξάντληση των αποθεμάτων νερού και την οριακή κατάσταση που έχουν αυτά στους ταμιευτήρες του νησιού.

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top