Η Δική μου Πόλη. Ρομποτική για παιδιά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σκάρκος Χρήστος

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ε-ΣΤ τάξεις συνδιδασκαλία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)

  1. Η πληροφορική στην καθημερινή ζωή

    Πώς επικοινωνεί ο άνθρωπος με τον υπολογιστή

    Προγραμματισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Scratch.

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

-Να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες όπως:

 

   δημιουργικότητα και φαντασία

 

   αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες

 

   κριτική σκέψη

 

   λογική σκέψη

 

   συνεργατικότητα

 

-Να βρουν (ή να ξαναβρούν) νόημα στη μάθηση

 

-Να διασκεδάσουν

 

-Να εμπνευστούν και να εμπνεύσουν

 

-Να διευρύνουν τις γνώσεις τους στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία.

-Να αποκτήσουν καινοτόμες και πρωτοποριακές γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια.

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

Εργασία σε ομάδες.

 

Ανακαλυπτική -διερευνητική μάθηση με στόχο την επίλυση προβλήματος.

 

Χρήση νέων τεχνολογιών και εισαγωγική στον προγραμματισμό.

 

Συνεργασία με φορείς:

 

WROHELLAS

 

Εκπαιδευτιήρια Κωστέα Γείτονα

 

Νίκος Μιχαλάκης, DrTechnico

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης και διαθεματικά θα συνδεθεί με άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ.

 

α)Γλώσσα- ανάγνωση κειμένων-παραμυθιών καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας

 

β) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

 

γ)φυσικές επιστήμες

γ) Αισθητική Αγωγή

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1ος ΜΗΝΑΣ

Η Πληροφορική στη ζωή μας, Ρομπότ στην υπηρεσία του ανθρώπου, επικοινωνία ανθρώπου ? υπολογιστή, βασικέςς αρχές προγραμματισμού.

Γνωριμία με το εκπαιδευτικό πακέτο Wedo

2ος ΜΗΝΑΣ

 

Δραστηριότητες στο εργαστήριο Πληροφορικής - Προγραμματισμός

3ος ΜΗΝΑΣ

Δραστηριότητες στο εργαστήριο Πληροφορικής - Προγραμματισμός

4ος ΜΗΝΑΣ

Ολοκλήρωση του προγράμματος, επιλογή ομάδας εκπροσώπησης και προετοιμασία για τη συμμετοχή στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού.

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top