Σχολικός κήπος ?Διατροφή με βιολογικά προϊόντα

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Περιβαλλοντική αγωγή και αγωγή υγείας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Θανάσης Σιδέρης

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΑΞΗ:     Γ          

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

  1. Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)
  2. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επαφή και γνωριμία των μαθητών με τον κήπο, την καλλιέργεια και την φροντίδα των φυτών, την παραγωγή και χρήση των βιολογικών καρπών από τους ίδιους τους μαθητές.

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Επαφή και γνωριμία με τα φυτά.

Βιωματική παραγωγή βιολογικών προϊόντων .

Υγιεινή διατροφή, αναγνώριση διατροφικής αξίας των λαχανικών.

Καλλιέργεια και ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Χρησιμοποίηση του σχολικού κήπου.

Καλλιέργεια εποχικών φυτών .

Πραγματοποίηση εκδήλωσης για τη διατροφική αξία των βιολογικών προϊόντων.

Πραγματοποίηση συνάντησης με ειδικό γεωπόνο.

 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και διαθεματικά θα συνδεθεί με άλλα γνωστικά αντικείμενα :α) Μελέτη Περιβάλλοντος, β) Γλώσσα-ανάγνωση κειμένων γ)Μαθηματικά, μέτρηση μήκους.

 

Ε. ΗΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1ος ΜΗΝΑΣ

Προετοιμασία του κήπου

 

2ος ΜΗΝΑΣ

 

Τοποθέτηση νέων φυτών, καλλιέργεια, ανάγνωση κειμένων

 

3ος ΜΗΝΑΣ

Περιποίηση φυτών , καθαρισμός κήπου

 

4ος ΜΗΝΑΣ

 

Συνάντηση με γεωπόνο, ενημέρωση για τη διατροφική αξία των βιολογικών προϊόντων

 

5ος ΜΗΝΑΣ

Αξιολόγηση προγράμματος, πραγματοποίηση εκδήλωσης για τη διατροφή και προβολή του προγράμματος στους γονείς.

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top