Φιλαναγνωσία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Θανάσης Σιδέρης

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΑΞΗ Γ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

  1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)
  2. Επαφή με λογοτεχνικά βιβλία και καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Κατανόησης των κειμένων

 

Καλλιέργειας της φιλανανωσίας και ανάπτυξης της μνήμης

 

Ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Συμμετοχή στο διαγωνισμό Φιλαναγνωσίας των εκδόσεων Μεταίχμιο

 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και θα συνδυαστεί με δραστηριότητες κατανόησης του περιεχομένου των βιβλίων .

 

Ε. Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1ος ΜΗΝΑΣ

 

Ανάγνωση 1ου βιβλίου, κατανόηση περιεχομένου

 

 

 

2ος ΜΗΝΑΣ

Ανάγνωση 2ου βιβλίου, κατανόηση περιεχομένου

 

3ος ΜΗΝΑΣ

Ανάγνωση 3ου βιβλίου, κατανόηση περιεχομένου, εκτέλεση δραστηριοτήτων κατανόησης και εμβάθυνσης και των τριών βιβλίων. Αξιολόγησης του προγράμματος.

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top