Το Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου, και φέτος , αναλαμβάνει ως εξεταστικό κέντρο τη διεξαγωγή του μαθηματικού διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Ο διαγωνισμός είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την Φ.14/88093/ΦΔ/89435/Δ1/19-7-2022 απόφαση.

              Ο διαγωνισμός αφορά μαθητές Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού και Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου. Ο διαγωνισμός αυτός κατά κύριο λόγο δεν ελέγχει τη σχολική επίδοση και τις γνώσεις των μαθητών αλλά, την ικανότητα να σκέφτονται με εφόδιο τη Μαθηματική γνώση. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και σκέψης και στην κατανόηση από πλευράς των μαθητών/τριών η σημασία των Μαθηματικών στην καθημερινή πραγματικότητα.

Περισσότερα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2023

Το Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου, για πρώτη φορά φέτος , αναλαμβάνει ως εξεταστικό κέντρο τη διεξαγωγή του μαθηματικού διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Ο διαγωνισμός είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την Φ.14/106234/ΦΔ/11073/Δ1/ 27-8-2020 απόφαση.

              Ο διαγωνισμός αφορά μαθητές Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού και Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου. Ο διαγωνισμός αυτός κατά κύριο λόγο δεν ελέγχει τη σχολική επίδοση και τις γνώσεις των μαθητών αλλά, την ικανότητα να σκέφτονται με εφόδιο τη Μαθηματική γνώση. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και σκέψης και στην κατανόηση από πλευράς των μαθητών/τριών η σημασία των Μαθηματικών στην καθημερινή πραγματικότητα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Απριλίου 2021

Περισσότερα: Μαθηματικός Διαγωνισμός Πυθαγόρας 2021

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top