Επιλέξτε την ηλικιακή ομάδα που σας εκπροσωπεί

20-30

0

0%

30-40

19

73%

40-50

7

27%

50 και άνω

0

0%

Γνωρίζετε ότι υπάρχουν προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας;

Ναι

50

79%

Όχι

13

21%

Έχετε αγοράσει ποτέ βιολογικά προϊόντα;

Ναι

26

41%

Όχι

37

59%

Πιστεύετε ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο ακριβά από τα συμβατικά;

Ναι

23

88%

Όχι

0

0%

Δεν ξέρω

3

12%

Γνωρίζετε πώς αποδεικνύεται ότι ένα προϊόν είναι βιολογικό;

Ναι

24

45%

Όχι

29

55%

Τα super market έχουν βιολογικά προϊόντα;

Ναι

32

50%

Όχι

12

19%

Δεν ξέρω.

20

31%

Σκέφτεστε κάθε φορά που καταναλώνετε ένα προϊόν ότι περιέχει χημικά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα;

Ποτέ

4

17%

Σπάνια

0

0%

Μερικές Φορές

3

13%

Συχνά

13

54%

Πάντα

4

17%

Γιατί πιστεύετε ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι ακριβότερα από τα συμβατικά;

Μικρή Παραγωγή

16

67%

Ανταγωνισμός τιμών

2

8%

Ένδειξη πιστοποίησης

6

25%

Αν τα βιολογικά προϊόντα είχαν την ίδια τιμή με τα συμβατικά θα τα αγοράζατε;

Ναι

19

79%

Όχι

1

4%

Δεν ξέρω

4

17%

Πιστεύετε ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι καλύτερα από τα συμβατικά για την υγεία σας;

Ναι

51

81%

Όχι

7

11%

Δεν ξέρω.

5

8%

 

Πρν ξεκινήσουν να υλοποιούνται δραστηριότητες και οι γονείς των συμμετεχόντων μαθητών απάντησαν στο παρκάτω ερωτηματολόγιο. Αυτό έγινε προκειμένου να μπορεί στο τέλος του προγράμματος να γίνει ο βαθμός διάχυσης των αποτελέσμάτων στις οικογένειες των μαθητών και κατά συνέπεια στην τοπική κοινωνία.

 

 Τα  supermarket έχουν βιολογικά προϊόντα;

„Ναι

„Όχι

„Δεν ξέρω

 
    1. Σκέφτεστε κάθε φορά που καταναλώνετε ένα προϊόν αν περιέχει χημικά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα;

„Ποτέ

„Σπάνια

„Μερικές  Φορές

„Συχνά

„Πάντα

 
    1. Γιατί πιστεύετε ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι ακριβότερα από τα συμβατικά;

„Μικρή παραγωγή

„Ανταγωνισμός τιμών

„Ένδειξη πιστοποίησης

 
    1. Αν τα βιολογικά προϊόντα είχαν την ίδια  τιμή με τα συμβατικά θα τα αγοράζατε;

„Ναι

„Όχι

„Δεν ξέρω

 

    1. Πιστεύετε ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι καλύτερα από τα συμβατικά για την υγεία σας;

„Ναι

„Όχι

„      Δεν ξέρω

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top