Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να χωριστούν σε δυο ομάδες. Οι μισοί θα παριστάνουν τους τυφλούς και  οι υπόλοιποι τους μουγκούς.

Περισσότερα: Aνάπτυξη Εμπιστοσύνης-Δέσιμο Ομάδας

Ένα βίντεο που παρακολούθησαν τα παιδιά στην τάξη και συζητήσαμε την αξία των φρούτων και των λαχανικών.

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top