Δήλωση τάξης

Β΄ τάξη

12

31%

Γ΄-Δ΄τάξη

15

38%

Ε΄- ΣΤ΄τάξη

12

31%

Γνωρίζετε ότι υπάρχουν προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας;

Ναι

24

62%

Όχι

13

33%

Δεν ξέρω.

2

5%

Έχετε επισκεφτεί μαγαζί με βιολογικά προϊόντα;

Ναι

12

31%

Όχι

25

64%

Δεν ξέρω.

2

5%

Τα μεγάλα σουπερ μάρκετ διαθέτουν προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας;

Ναι

11

29%

Όχι

11

29%

Δεν ξέρω.

16

42%

Γνωρίζετε με ποιο τρόπο ένα προϊόν αποδεικνύεται ότι είναι βιολογικό;

Ναι

7

18%

Όχι

20

51%

Δεν ξέρω.

12

31%

Σκέφτεσαι κάθε φορά που καταναλώνεις ένα προϊόν ότι περιέχει χημικά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα;

Ναι

27

69%

Όχι

8

21%

Δεν ξέρω.

4

10%

Πιστεύεις ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι καλύτερα για την υγεία μας;

Ναι

29

74%

Όχι

7

18%

Δεν ξέρω.

3

8%

Ξέρετε , αν στο νησί μας υπάρχουν καταστήματα που πουλούν βιολογικά προϊόντα;

Ναι

14

36%

Όχι

8

21%

Δεν ξέρω.

17

44%

 

Πριν από την έναρξη του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες των Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμπλήρωσαν το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωσή του έγινε πάνω σε μια φόρμα καταγραφής στα Google έγγραφα, ώστε τα αποτελέσματα να εξάγονται αυτόματα.

 

Ερωτηματολόγιο για μαθητές

 

Δήλωση τάξης

·         Β΄ τάξη

·          Γ΄-Δ΄τάξη

·          Ε΄- ΣΤ΄τάξη

 

Γνωρίζετε ότι υπάρχουν προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.

 

Έχετε επισκεφτεί μαγαζί με βιολογικά προϊόντα;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.

Τα μεγάλα σουπερ μάρκετ διαθέτουν προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.

 

Γνωρίζετε με ποιο τρόπο ένα προϊόν αποδεικνύεται ότι είναι βιολογικό;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.

 

Σκέφτεσαι κάθε φορά που καταναλώνεις ένα προϊόν ότι περιέχει χημικά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.

 

Πιστεύεις ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι καλύτερα για την υγεία μας;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.

 

Ξέρετε , αν στο νησί μας υπάρχουν καταστήματα που πουλούν βιολογικά προϊόντα;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top