Το iRead είναι ένα καινοτόμο project 15 εταίρων, του χώρου της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης από 9 χώρες. Το project έχει στόχο να αναπτύξει υποδομές λογισμικού για τεχνολογίες προσωποποιημένης μάθησης με μια ποικιλία εκπαιδευτικών εφαρμογών και διδακτικών εργαλείων τα οποία ενισχύουν τη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων αναγνωστικότητας.

Το έργο iRead είναι ένα έργο Horizon 2020 της ΕΕ που προσλαμβάνει 5.000 μαθητές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες κατά την περίοδο 2019-2020.

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top