Οι μαθητές ολοκλήρωσαν μια σειρά κατασκευών LEGO ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που τους δόθηκαν. Έμαθαν πως

χρειάζεται κατάλληλη χρονική ακολουθία για να ολοκληρωθούν τα βήματα, ώστε να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα . Η πρόκληση ήταν μεγάλη, ιδιαίτερα για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. Οι κατασκευές έγιναν κάτω από άκρως συνεργατικό κλίμα.

 

 

Η δασκάλα της τάξης

Μαρία Μαργαρίτη

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top