Περίοδος Εγγραφών  

1 Μαρτίου 2024 μέχρι και τις 20 Μαρτίου 2024

 

Για το σχολικό έτος 2024 – 2025 στην Α΄ Τάξη εγγράφονται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2018

 

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

 

 Τι πρέπει να έχετε μαζί σας:

 1. Βεβαίωση Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο (την παραλαμβάνετε από το Νηπιαγωγείο Φοίτησης) ή την εκδίδετε μέσω Gov.
 2. Βιβλιάριο Εμβολίων Μαθητή
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο μόνο για όσους/όσες προέρχονται από χώρες του εξωτερικού.
 4. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.

 

 

Τι παραλαμβάνετε από το Δημοτικό;

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής
  (Συμπληρώνεται από το Γονέα – Κηδεμόνα)
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
 3. Βεβαίωση Εμβολιασμού
 4. Αίτηση – Δήλωση Εγγραφής στο Ολοήμερο
  Για το σχολικό έτος 2024-2025 γίνονται δεκτοί όλοι οι μαθητές/τριες που οι γονείς τους υποβάλλουν την σχετική αίτηση.

 

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

 

                                                                                                                                                                               Χρήστος Σκάρκος

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top