Έπειτα από ενημέρωση του Σχολικού Συμβούλου πραγματοποιήθηκε Ενδοσχολική Επιμόρφωση ακολουθώντας το παρακάτω πρόγραμμα:

 

 Διδακτική Ώρα Λογισμικό  Στόχος   Διδάσκων
 1η Adobe Acrobat
Εργαλείο αποκομμάτων
Επεξεργασία αρχείων τύπου pdf.
Αξιοποίηση του εργαλείου αποκομμάτων των Windows στη δημιουργία εργασιών.
 Χρήστος Σκάρκος
 2η Smart Notebook Συνδυασμός των προηγούμενων λογισμικών με το λογισμό Smart Notebook στη δημιουργία και στη διόρθωση εργασιών.  Χρήστος Σκάρκος
Εκπαιδευτικό παιχνίδι Παιδαγωγική αξιοποίηση του παιχνιδιού.  Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε σεμινάριο Erasmus+. Θανάσης Σιδέρης

 

 

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης παρενέβη διαδικτυακά και ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Παιδείας.

 

IMG 1

 

IMG 2

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top