Σχολικό έτος 2012-13

Σκάρκος Χρήστος, Ε-ΣΤ

Σιδέρης Θανάσης, Γ-Δ

Τσιριγωτάκη Μαρία, Β

Καραμανλή Ειρήνη, Α

Πουρπουτίδης Γιάνης, Γυμναστική

Κουτσαυτοπούλου Κατερίνα, Αγγλικά

Scroll to top