Εκπαιδευτικοί Παλαιότερων Ετών

 

Διευθυντής Δάσκαλοι Ολοημερο
1952 -1953 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα  
1953 -1954 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα  
1954 -1955 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα  
1955 -1956 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα  
1956 -1957 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα, Βάσιλα Άννα  
1957 -1958 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα, Βάσιλα Άννα  
1958 -1959 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα, Βάσιλα Άννα  
1959 -1960 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα, Βάσιλα Άννα  
1960 -1961 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα, Βάσιλα Άννα  
1961 -1962 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα, Βάσιλα Άννα  
1962 -1963 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα, Καστελλάνου Σταματία  
1963 -1964 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα, Καστελλάνου Σταματία  
1964 -1965 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα, Καστελλάνου Σταματία  
1965 -1966 Πετρόκολος Ιάκωβος Καρεγλά Ιακωβίνα, Καστελλάνου Σταματία  
1966 -1967 Μαρινάκης Νικόλαος Καστελλάνου Σταματία, Καπούνη Σοφία  
1967 -1968 Μαρινάκης Νικόλαος Καστελλάνου Σταματία, Καπούνη Σοφία  
1968 -1969 Μαρινάκης Νικόλαος Καστελλάνου Σταματία, Καπούνη Σοφία  
1969 -1970 Μαρινάκης Νικόλαος Μαστοροπούλου Μαργαρίτα  
1970 -1971 Μαρινάκης Νικόλαος Μαστοροπούλου Μαργαρίτα, Βαβαλά Κυριακή  
1971 -1972 Βαβαλά Κυριακή Μαστοροπούλου Μαργαρίτα, Βενιέρη Ευαγγελία  
1972 -1973 Ζούλης Βασίλειος Βαβαλά Κυριακή, Ρίγλη Σταματία  
1973 -1974 Ζούλης Βασίλειος Βαβαλά Κυριακή  
1974 -1975 Ζούλης Βασίλειος Βαβαλά Κυριακή  
1975 -1976 Ζούλης Βασίλειος Βαβαλά Κυριακή  
1977 -1978 Βενιέρη Ευαγγελία Επισκοπάκη Δήμητρα, Σκουλάτου Αναστασία  
1986 -1987 Καγκής Παναγιώτης Ελευθερίου Αικατερίνη, Γιαμούρη Μαρία  
1987 -1988 Καγκής Παναγιώτης Ελευθερίου Αικατερίνη, Παραρά Αγγελική  
1988 -1989 Καγκής Παναγιώτης Ελευθερίου Αικατερίνη, Οικονόμου Αικατερίνη  
1989 -1990 Παγούνης Γεώργιος Κονδύλη Παρασκευή, Οικονόμου Αικατερίνη  
1990 -1991 Παγούνης Γεώργιος Κονδύλη Παρασκευή, Οικονόμου Αικατερίνη  
1991 -1992 Παγούνης Γεώργιος Κονδύλη Παρασκευή, Κατσιούλης Λουκάς  
1992 -1993 Παγούνης Γεώργιος Κονδύλη Παρασκευή, Απειρανθίτου Στυλιανή  
1993 -1994 Παγούνης Γεώργιος Κονδύλη Παρασκευή, Απειρανθίτου Στυλιανή  
1994 -1995 Παγούνης Γεώργιος Κονδύλη Παρασκευή, Βασαλάκη Μαρία  
1995 -1996 Παγούνης Γεώργιος Θαλασσινού Μαγδαληνή, Χαριζοπούλου Ελισάβετ  
1996 -1997 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Ααστασοπούλου Χριστίνα,Χάλκου Αγάθη  
1997 -1998 Αθανασίου Ειρήνη Καραφυλλίδη Δήμητρα, Χαριζοπούλου Ελασάβετ  
1998 -1999 Βράκας Δημήτριος Νίκα Δέσποινα, Μπίζας Μάρκος  
1999 -2000 Μαργαρίτης Νικόλαος Νίκα Δέσποινα, Μπούσιος Χρήστος  
2000 -2001 Μαργαρίτης Νικόλαος Νίκα Δέσποινα, Κιρκιγιάννη Φωτεινή, Αλιμπέρτη Ειρήνη  
2001 -2002 Μαργαρίτης Νικόλαος Νίκα Δέσποινα, Μπαλάνη Μαρία, Μπλιούκα Βασιλική  
2002 -2003 Μαργαρίτης Νικόλαος Σέργη Μαρία, Σκάρκος Χρήστος, Μασούρα Ελένη  
2003 -2004 Μαργαρίτης Νικόλαος Σκάρκος Χρήστος, Τζήκας Δημήτρης, Μπούσιος Χρήστος, Πυργιανού Ελισάβετ Σέργη Μαρία
2004 -2005 Γαβαλλάς Γεώργιος Σκάρκος Χρήστος, Τζήκας Δημήτρης, Ελευθερίου Ελευθέριος, Σκάρκου Νκεταρία Σέργη Μαρία
2005 -2006 Γαβαλλάς Γεώργιος Σκάρκος Χρήστος, Τζήκας Δημήτρης, Τριανταφυλλίδου Ευδοξία, Σκάρκου Νκεταρία Τζήκας Δημήτρης
2006 -2007 Γαβαλλάς Γεώργιος Σκάρκος Χρήστος, Τζήκας Δημήτρης, Σκάρκου Νεκταρία, Ισπανοπούλου Αικατερίνη, Παπαχριστοδούλου Μαρία Παπαδάκη Ελευθερία
2007 -2008 Κατσιούλης Λουκάς Σκάρκος Χρήστος, Τζήκας Δημήτρης, Σκάρκου Νεκταρία, Καταγή Ελπίδα, Παπαχριστοδούλου Μαρία Δενδρινού Αικατερίνη
2008 -2009 Κατσιούλης Λουκάς Σκάρκος Χρήστος, Τζήκας Δημήτρης, Σκάρκου Νεκταρία, Φράγκου Αφροδίτη Αξαόπουλος Γιάννης
2009 -2010 Κατσιούλης Λουκάς Σκάρκος Χρήστος, Τζήκας Δημήτρης, Σκάρκου Νεκταρία Νικολής Δημήτρης
2010 -2011 Σκάρκος Χρήστος Τζήκας Δημήτρης, Σκάρκου Νεκταρία Καταγή Ελπίδα