Σχολικό έτος 2013-14

Σκάρκος Χρήστος, Ε-ΣΤ

Σιδέρης Θανάσης, Γ-Δ

Γεωργιάδης Τάσος, Β

Τσιριγωτάκη Μαρία, Α

Βιντζηλαίος Νίκος, Ολοήμερο Τμήμα

Πουρπουτίδης Γιάνης, Γυμναστική

Μανδενιώτη Θένια, Αγγλικά

Γιάννης Σπίνος, Πληροφορική

Scroll to top