Σχολικό Έτος 2015-16

Α΄Τάξη: Μαρία Τσιριγωτάκη

Β΄Τάξη: Ειρήνη Καραμανλή

Γ΄Τάξη: Βασίλης Βαβαΐτης

Δ΄Τάξη:  Θανάσης Σιδέρης

Ε΄& ΣΤ΄Τάξεις Σκάρκος Χρήστος

Καθηγήτρια Αγγλικών: Κουτσαυτοπούλου Κατερίνα

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής: Χαμηλοθώρης Ματθαίος

Ολοήμερο Τμήμα:Αναστασία Σελίδου

Ο Διευθυντής του Σοχλείου

Σκάρκος Χρήστος