Προγραμματισμός Ενημέρωσης - Επικοινωνίας με γονείς

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιοτικότερη και συχνότερη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου μας και εσάς (γονείς και κηδεμόνες), σας ενημερώνουμε για τις ημέρες και ώρες που ο κάθε εκπαιδευτικός είναι διαθέσιμος για επικοινωνία μαζί σας.

   

 

 Βιντζηλαίος Νίκος κάθε Δευτέρα  από τις 8.55  έως τις  9.40 , για τους μαθητές/τριες των Α΄, Ε΄ & ΣΤ τάξεων.

 

Τσιριγωτάκη Μαρία κάθε Τρίτη από τις 8.55  έως τις  9.40 και από τις 12.45 έως τις 13.30, για τους μαθητές/τριες των Β΄, Ε΄ & ΣΤ τάξεων.

 

Σιδέρης Θανάσης κάθε  Τρίτη από τις 12.00 έως τις 12.45 για τους μαθητές/τριες της  Γ΄ τάξης.

 

Βαβαΐτης Βασίλης την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα για τους μαθητές/τριες της Δ' τάξης.

 

Σκάρκος Χρήστος κάθε Δευτέρα από τις 12.00 έως τις  13.30   για τους μαθητές/τριες των  Ε΄& ΣΤ΄ τάξεων.

 

Κουτσαυτοπούλου Κατερίνα κάθε Παρασκευή από τις 8:30 έως τις 10.50 για τους μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄& ΣΤ τάξεων για το μάθημα των Αγγλικών.


Για οποιοδήποτε άλλο θέμα επικοινωνήστε μαζί μας είτε αυτοπροσώπως είτε τηλεφωνικά στο 22850 - 41304.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

 

Scroll to top