Πρόγραμμα Μετάβασης 2014-15

Για άλλη μια χρονιά υλοποιήσαμε στο σχολείο μας το πρόγραμμα Ομαλής Μετάβασης των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης στο Γυμνάσιο. Το πρόγραμμα διήρκεσε συνολικά 7 διδακτικές ώρες και υλοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες:

1. Ενημέρωση των μαθητών από το δάσκαλο της τάξης για τα βιβλία και τα μαθήματα του Γυμνασίου. Χρησιμοποιήθηκε το υλικό του Ψηφιακού Σχολείου για την παρουσίαση των διδακτικών εγχειριδίων στο διαδραστικό πίνακα (1 διδακτική ώρα).

2. Καταγραφή των συναισθημάτων των μαθητών αναφορικά με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους σο δημοτικό και τη μετάβασή τους σε ένα νέο σχολείο (1/2 διδακτική ώρα).

metabasi prin

3. Πραγματοποίηση επίσκεψης στο Γυμνάσιο. Οι μαθητές στις 29 Απριλίου 2015 επισκέφτηκαν το Γυμνάσιο Βίβλου. Παρακολούθησαν τα μαθήματα των Μαθηματικών των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των Γαλλικών και στη συνέχεια τους ξενάγησε ο Διευθυντής του Γυμνασίου στις εγκαταστάσεις του κτιρίου (4 διδακτικές ώρες).

4. Μετά την επιστροφή τους στο Δημοτικό Σχολείο, αποτύπωσαν σε ένα κείμενο ο καθένας τις εντυπώσεις του από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, τις οποίες και επισυνάπτουμε (1 διδακτική ώρα).

5. Τέλος καταγράφηκαν και πάλι τα συναισθήματά τους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (1/2 διδακτική ώρα).

metabasi meta

6. Η καταγραφή των συναισθημάτων τόσο πριν όσο και μετά τη μετάβαση στο Γυμνάσιο αποτυπώθηκαν σε δύο σύννεφα λέξεων, στα οποία είναι εμφανέστατη η μεταβολή των συναισθημάτων, τα οποία και επισυνάπτονται.

 

Scroll to top