Γνωρίζω την Ολλανδία

Στα πλαίσια του Προγράμματος Teacher4Europe και με θέμα: «Γνωρίζοντας Ήθη και Έθιμα της Ευρώπης», οι μαθητές/τριες των Α' και Β' Τάξεων, μπορούν με τη βοήθεια των γονέων τους να πραγματοποιήσουν τις παρακάτω προτεινόμενες δραστηριότητες, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τα ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων στη Χώρα της Ολλανδίας.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι οι εξής:

Διαβάστε περισσότερα: Γνωρίζω την Ολλανδία