Δραστηριότητες Ε-ΣΤ τάξεων

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε και ΣΤ τάξεων μέσα σε 3 διδακτικές ώρες που ασχολήθηκαν με το θέμα συνεργάστηκαν και δημιούργησαν τους παρακάτω ενοιολογικούς χάρτες που αφορούν τους παράγοντες - ανθρώπινη δραστηριότητα- που επηρεάζουν την κατανάλωση του νερού.

 

 1 Page 1 1 Page 2 
   
 1 Page 3  1 Page 4

Στη συνέχεια, αφού συζητήθηκαν οι απόψεις τις κάθε ομάδας στην ολομέλεια της τάξης, όλοι οι μαθητές/τριες έγραψαν το παρακάτω ποιήμα για την αξία του νερού στη ζωή του ανθρώπου.

 

1 Page 5

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Scroll to top