Η ώρα του κώδικα


Στα πλαίσια του μαθήματος Πληροφορικής από την αρχή της σχολικής χρονιάς οι μαθητές/τριες ολόκληρου του σχολείου συμμετείχαν σε δραστηριότητες από την ώρα του κώδικα.

log


Σε όλους τους μαθητές/τριες δημιουργήθηκε λογαριασμός στην πλατφόρμα Hour Of Code και τα στοιχεία σύνδεσης του κάθε μαθητή του δόθηκαν σε καρτελάκι συνεδριακού τύπου, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα τόσο εντός του σχολείου στις προκαθορισμένες ώρες του ωρολογίου προγράμματος, όσο και εκτός σχολείου από το σπίτι του και με την επίβλεψη της οικογένειάς του.

IMG 20181029 124410 1  IMG 20181102 124751 


Η ταυτότητα του προγράμματος σε αριθμούς


Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές/τριες του σχολείου, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, το φύλο ή την καταγωγής τους.

 

Τάξη Α και Β
Αρχικά στους μαθητές/τριες ανατέθηκαν δραστηριότητες του Μαθήματος 2, λόγω του ηλικιακού χαρακτηρισμού του μαθήματος. Όταν ολοκλήρωσαν την πρώτη ενότητα οι δραστηριότητες έφτασαν σε τέτοιο επίπεδο που απαιτούνταν σύνθετες μαθηματικές πράξεις και σύνθετη σκέψη για την επίλυση των δραστηριοτήτων, γεγονός που συνεπαγόταν την μεγαλύτερη καθοδήγηση των μαθητών, αποφασίσαμε να αλλάξουμε μάθημα και τους αναθέσαμε το Μάθημα 1, για προ-αναγνώστες
Στο Μάθημα 1 οι 12 μαθητές/τριες της Α΄ τάξης ολοκλήρωσαν συνολικά 71 ενότητες που αντιστοιχούν σε 970 επίπεδα και 3804 γραμμές κώδικα. Οι 9 μαθητές/τριες της Β τάξης αφού ολοκλήρωσαν την πρώτη ενότητα του Μαθήματος 2, συνέχισαν και αυτοί στο Μάθημα 1 και ολοκλήρωσαν συνολικά 41 ενότητες που αντιστοιχούν σε 420 επίπεδα και 2553 γραμμές κώδικα

drast

Τάξη Γ και Δ΄
Στους μαθητές/τριες των Γ και Δ τάξεων ανατέθηκε το Μάθημα 2 και ορισμένοι μαθητές από αυτούς εργάστηκαν και αυτόνομα εκτός σχολείου. Οι μαθητές/τριες ολοκλήρωσαν συνολικά 24 ενότητες που αντιστοιχούν σε 261 επίπεδα και 2318 γραμμές κώδικα. Οι μαθητές/τριες ολοκλήρωσαν συνολικά 42 ενότητες που αντιστοιχούν σε 661 επίπεδα και 6002 γραμμές κώδικα.

drast1

Τάξη Ε και ΣΤ
Στους μαθητές/τριες των Ε και ΣΤ τάξεων ανατέθηκε το μάθημα «Ταχεία εισαγωγή στο μάθημα της Επιστήμης Υπολογιστών» και ορισμένοι από τους μαθητές/τριες εργάστηκαν και αυτόνομα εκτός σχολείου.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σχεδόν όλοι οι μαθητές/τριες εργάστηκαν κατά ζεύγη στους υπολογιστές και ολοκλήρωσαν 39 ενότητες που αντιστοιχούν σε 864 επίπεδα και 4002 γραμμές κώδικα.

coding

Διδάσκων εκπαιδευτικός

Χρήστος Σκάρκος