Κατασκευή ρομπότ με wedo 2.0

Στο τρίτο στάδιο υλοποίησης του προγράμματος οι μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή με τον εξοπλισμό του Wedo 2.0. Στην αυτή τη φάση οι μαθητές/τριες του σχολεί-ου μας είχαν το πλεονέκτημα ότι το σχολείο διέθετε επιπλέον πακέτα, οπότε ή-ταν δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή και των 19 μαθητών σε αυτές τις δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα: Κατασκευή ρομπότ με wedo 2.0

Γνωριμία των μαθητών

Με το ξεκίνημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές/τριες όλων των σχολείων θα έπρεπε να εγγραφούν στην πλατφόρμα του etwιnning (αυτό το έκαναν οι εκπαιδευτικοί).

Στη συνέχεια, αφού ο κάθε μαθητής/τρια είχε αποκτήσει την eTwinning ταυτότητά του μπήκε στη πλατφόρ-μα του Twinspace και έφτιαξε το δικό του προφίλ, ώστε ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες να μπορεί να πάρει κάποιες βασικές πληροφορίες γι' αυτόν.

Διαβάστε περισσότερα: Γνωριμία των μαθητών

Υποκατηγορίες

Scroll to top