2η Τηλεδιάσκεψη: Διαδικτυακές συνήθειες

Ολοκληρώνοντας την 1η τηλεδιάσκεψη οι μαθητές/τριες και των δύο σχολείων συμφώνησαν να διερευνήσουν τις διαδικτυακές συνήθειες τόσο των ίδιων όσο και των μαθητών/τριών ολόκληρου του σχολείου.

Έτσι εργαζόμενοι σε ομάδες σχεδίασαν ερωτήσεις που θα ήθελαν να απαντήσουν οι ίδιοι και οι συμμαθητές τους. Με βάση τις ερωτήσεις αυτές, όλες οι ομάδες συνδιαμόρφωσαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε και στους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, το οποίο επεξργάστηκαν και εκείνοι με τη σειρά τους. Αφού δόθηκε η τελική μορφή, το μετατρέψαμε σε μια φόρμα Google, προκειμένου να μπορεί να συμπληρωθεί, αλλά και να κωδικοποιηθούν οι απαντήσεις, ευκολότερα.

Διαβάστε περισσότερα: 2η Τηλεδιάσκεψη: Διαδικτυακές συνήθειες

Πρόγραμμα Οδυσσέας

Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα Οδυσσέας είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας σχολείων. Μέσα από την υλοποίησή του δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών, την καλλιέργια της κριτικής σκέψης και της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης.

odi-logo-1

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα Οδυσσέας

Υποκατηγορίες

Scroll to top