3η Τηλεδιάσκεψη: Δημιουργία σεναρίων

Με την ολοκλήρωση της 2ης τηλεδιάσκεψης η κάθε ομάδα είχε πλέον αναλάβει από ένα θέμα να μελετήσει και να αποφάσίσει τον τρόπο με τον οποίο θα το παρουσιάσει.

Τα 4 υποθέματα που είχαν επιλέξει ήταν:

1. Ο εθισμός στο διαδίκτυο

2. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός

3. Οι φίλοι στο διαδίκτυο

4. Κίνδυνοι από τη χρήση του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα: 3η Τηλεδιάσκεψη: Δημιουργία σεναρίων

1η Τηλεδιάσκεψη: Γνωριμία και ανάδειξη του Θέματος

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ξεκινά με την προετοιμασία της 1ης τηλεδιάσκεψης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές/τριες θα γνωριστούν μεταξύ τους και μέσα από τη συζήτηση θα αναδειχθεί το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν για το υπόλοιπο του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα: 1η Τηλεδιάσκεψη: Γνωριμία και ανάδειξη του Θέματος

Υποκατηγορίες

Scroll to top