Συνεργατική Συγγραφή Ιστορίας με πρωταγωνιστές τα ρομπότ

Συνεργατική Συγγραφή Ιστορίας με πρωταγωνιστές τα ρομπότ

Κάθε μία από τις 10 ομάδες πρέπει να γράψει μια ιστορία αν ο ήρωας είναι ένα από τα ρομπότ WeDo ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

 

Οδηγίες

1. Κάθε ένας να γράψει από μια πρόταση

2. Η πρόταση πρέπει να σχετίζεται με την ιστορία που υπάρχει παραπάνω και να μην κάνει ξαφνικές και μεγάλες ανατροπές

 

Και τελικά οι συνεργατικές μας ιστορίες είναι έτοιμες ...