Συγγραφή ιστορίας

Μιας και στόχος του προγράμματος είναι στο τέλος αν καταστεί δυνατόν να γραφεί μια ιστορία με βάση τα συναισθήματα με τα μεγάλα παιδιά έγινε μια προσπάθεια γραφής μια μικρής ιστορίας με βάση εικόνες. Είναι μια αρχή ώστε να υπάρξουν και περαιτέρω βήματα.

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Ενημέρωση για

covid-19

Η Βιβλιοθήκη μας

Scroll to top