Σχέδιο Προγράμματος

Πρόγραμμα Μαθητικό Ραδιόφωνο

Συμμετοχή στο European School Radio - Παραγωγή Εκπομπών

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός:Βασίλης Βαβαΐτης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υποθέματα

Η συμμετοχή των μαθητών στην παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών. Η σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Η επαφή των παιδιών με την ευρύτητα της ραδιοφωνικής θεματολογίας αθλητικού, ειδησεογραφικού, πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Η γνωριμία με άλλους μαθητές από άλλες ραδιοφωνικές παραγωγές.

Παιδαγωγικοί Στόχοι

1. Να μπορούν οι μαθητές να οργανώσουν, να γράψουν και να αναγνώσουν κείμενα.

2. Να μπορούν οι μαθητές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, να εντοπίσουν και να συλλέξουν πληροφορίες και υλικό για την δημιουργία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής: συλλογή και ταξινόμηση υλικού, αξιολόγηση, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Συνεργασία με το Europeanschoolradio

 

 

Πεδία Σύνδεσης με τα Προγράμματα Σπουδών

Σύνδεση με το μάθημα της γλώσσας και διαθεματικά με όλα τα υπόλοιπα μαθήματα του σχολείου.