Μαγική Γέφυρα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Μαγική Γέφυρα: διαπροσωπικές σχέσεις, αυτοεκτίμηση, αυτοσυναίσθημα

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μαρία Τσιριγωτάκη

Τμήμα Υλοποίησης: Β΄τάξη

 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:  Κοινωνική Συναισθηματική Ανάπτυξη

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Αναγνώριση-έκφραση συναισθημάτων και καταστάσεων, αυτοεκτίμηση, διαχείριση συγκρούσεων, μοναδικότητα, φιλία, οικογένεια, κανόνες, αποδοχή διαφορετικότητας, ελευθερία έκφρασης.

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (τι επιδιώκετε να μάθουν,έως 100 λέξεις)


1.Να μπορούν να συνεργάζονται σε ομάδες μεταξύ τους.

2.Να μάθουν να τηρούν τους κανόνες της ομάδας στην οποία ανήκουν.

3. Να αποδέχονται την διαφορετικότητα.

4. Να επεξεργάζονται διαφορετικά και αντίθετα συναισθήματα και να νιώσουν ότι όλα τα συναισθήματα έχουν θέση μέσα μας.

5. Να μάθουν να εκφράζονται ελεύθερα.

6. Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή με παράλληλη αποδοχή και επιβεβαίωση των άλλων μελών.

7. Να δημιουργήσουν αίσθημα ασφάλειας στην ομάδα την οποία ανήκουν.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαθεματικά, στηριζόμενο στην ενεργητική-βιωματική μάθηση σε συνεργασία με το φορέα κέντρο πρόληψης ΄΄ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ΄΄. Πιο συγκεκριμένα αποτελείται από συναντήσεις του υπεύθυνου εκπαιδευτικού με την ψυχολόγο του κέντρου πρόληψης, ο οποίος λαμβάνει εξατομικευμένο εργαστηριακό πρόγραμμα δράσης. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός σε ρόλο εμψυχωτή ομάδας, χρησιμοποιώντας τον παρωθητικό κατευθυνόμενο διάλογο και στηριζόμενος στην βιωματική μέθοδο, οδηγεί τους μαθητές ώστε να ανακαλύψουν και να εξωτερικεύσουν συναισθήματα και συμπεράσματα.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διάρκεια: 5 μήνες

Έναρξη: Νοέμβριος 2016

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Κέντρο πρόληψης ΄΄ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ΄΄.

 

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΣ στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης και διαθεματικά θα συνδεθεί με το γλωσσικό μάθημα, την μελέτη περιβάλλοντος και τα εικαστικά. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποιούν το γραπτό και τον προφορικό λόγο (γλωσσικό μάθημα), ώστε να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους. Επίσης εκφράζονται μέσω των εικαστικών δημιουργιών τους (εικαστικά) και εμβαθύνουν σε έννοιες όπως το σχολείο, η οικογένεια, ανθρώπινες σχέσεις κ.α. (μελέτη περιβάλλοντος).

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση γονέων, ιστοσελίδα σχολείου, παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε σχολικές εκδηλώσεις.

 

ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

1ος Μήνας

Αρχική δουλειά σε ομάδες με στόχο το συμβόλαιο της ομάδας, γνωριμία των μελών της ομάδας και ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας στην ομάδα. Δραστηριότητες: Επιβίβαση στη μαγική γέφυρα, συμβόλαιο ομάδας.

2ος Μήνας

Στη συνέχεια (δουλεύοντας πάντα ως ομάδα) να επεξεργάζονται αντίθετα θέματα(όπως συναισθήματα και καταστάσεις).Επίσης, να αποδέχονται την διαφορετικότητα. Δραστηριότητες:1. Κατασκευή ατομικής σύνθεσης, δηλαδή ζωγραφιάς με ζωάκια τα οποία αρέσουν και φοβούνται. Παρουσίαση αυτής, συζήτηση και ανατροφοδότηση στην ομάδα. 2. Ανάγνωση του παραμυθιού ΄Έλμερ ο παρδαλός ελέφαντας΄΄ και δραματοποίηση.

3ος Μήνας

Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε τις έννοιες ΄΄ζητώ΄΄, ΄΄παίρνω΄΄, ΄΄δίνω΄΄ , επεξεργαζόμαστε διαφορετικά συναισθήματα και εμβαθύνουμε στο να νιώσουν τα παιδιά ότι τα όλα τα συναισθήματα έχουν θέση μέσα μας και πρέπει να αισθανόμαστε άνετα με όλα. Δραστηριότητες:΄1. Αναπαράσταση του παραμυθιού ΄΄Αλλαντίν΄΄ με το τζίνι που κάνει χάρες, συζήτηση επί του παραμυθιού και αυτών που ΄΄ζητήσαμε΄΄ και ΄΄δώσαμε΄΄. 2. Ζωγραφική και κατασκευή μασκών με διάφορα συναισθήματα. Παρουσίαση και συζήτηση.

 

4ος Μήνας

Έπειτα, αναγνωρίζουμε και επεξεργαζόμαστε έντονα συναισθήματα όπως ο φόβος, τα οποία είναι σημαντικά για την εξεύρεση δημιουργικών τρόπων έκφρασης τους και τη συναισθηματική μας ευεξία. Ακόμη, μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα και να αναγνωρίζουμε ικανότητες και δεξιότητες που ο καθένας έχει.

Δραστηριότητες: 1.Αφήγηση του παραμυθιού «Το αγόρι και το ονειροσέντονο», δραματοποίηση και κατασκευή «ονειροσέντονου» (πράγματα που μας προστατεύουν) 2. Αφήγηση της ιστορίας του «Οζέο», δραματοποίηση, ζωγραφική (πράγματα τα οποία τον βοηθούν στις δύσκολες καταστάσεις) , συζήτηση και ανατροφοδότηση.

 

5ος Μήνας

Αξιολόγηση- Παρουσίαση- Κλείσιμο προγράμματος στο τέλος της χρονιάς σε όλους (εκπαιδευτικούς και στο σχολείο). Βιωματικό παράδειγμα με δημιουργία ομάδας από τους ίδιους τους γονείς, ώστε να κατανοήσουν τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκαν τα παιδιά τους.