Σχέδιο Προγράμματος

Πρόγραμμα Ο Τόπος μου

Ενεργός Πολίτης. Ο Τόπος μου

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Χρήστος Σκάρκος

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υποθέματα

Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν αναφορικά με τον τόπο που ζουν και δραστηριοποιούνται:

Το φυσικό τοπίο και τα χαρακτηριστικά του

Το αστικό οικοσύστημα του τόπου προσεγγίζοντας το φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό παρελθόν, παρόν και μέλλον του

Την καλλιέργεια του ενεργού πολίτη που συμμετέχει στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι εμφορούμενος από τις αρχές και αξίες της εκπαίδευσης για την αειφορία

Παιδαγωγικοί Στόχοι

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος πρέπει:

Να αποτυπώσουν τα θετικά και τα αρνητικά σημεία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος που ζουν.

Να αναδείξουν τους παράγοντες και τους φορείς που επιδρούν στην μεταβολή του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.

Να αποτυπώσουν τις απόψεις τους σε βίντεο που θα έχουν δημιουργήσει οι μαθητές/τριες.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Ο σχεδιασμός και η δομή του συγκεκριμένου προγράμματος ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους μαθητές, τη εργασίας σε ζεύγη και σε ομάδες, ενώ καλλιεργεί την κριτική και δημιουργική σκέψη, αφού μέσα από τις δραστηριότητες οι μαθητές καλούνται να κρίνουν πρακτικές των ενηλίκων, να εντοπίσουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις με βάση τις αρχές της αειφορίας. Τέλος, οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν σημεία ενδιαφέροντος του τόπου που ζουν ώστε να εντοπίσουν από κοντά τους παράγοντες που επιδρούν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Για την υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να συνεργαστούμε με:

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το ΚΠΕ Κορδελιού

Το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Το Υπουργείο Γεωργίας

                Την Ένωση Ξενοδόχων Νάξου

Πεδία Σύνδεσης με τα Προγράμματα Σπουδών

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας, αφού οι μαθητές θα μελετήσουν πηγές και θα παραγάγουν δικά τους πρωτότυπα κείμενα, θα πάρουν συνεντεύξεις και θα γράψουν το σενάριο της δικής τους ταινίας. Με πρόγραμμα σπουδών των Φυσικών, αφού το θέμα είναι άμεσα συνυφασμένο με την έννοια του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος, με το πρόγραμμα σπουδών της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, εφόσον οι πολιτικές αποφάσεις τόσο της κεντρικής εξουσίας όσο και των δημοτικών αρχών επιδρούν στο φυσικό και αστικό περιβάλλον και μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να τις γνωρίσουν.