Σχέδιο Προγράμματος

Πρόγραμμα Παραδοσιακά Παιχνίδια

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι ...

Παραδοσιακά Παιχνίδια

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Ειρήνη Καραμανλή

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υποθέματα

Λαϊκά παιχνίδια - Παραδοσιακά παιχνίδια- Παιχνιδοτράγουδα.
Αντιστοίχιση παλιών και σημερινών παιχνιδιών. Αναβίωση κάποιων παλιών
παιχνιδιών.
Κατασκευή παλιών παιχνιδιών
Παρουσίαση παιχνιδιών και παιχνιδοτράγουδων από άλλες χώρες

Παιδαγωγικοί Στόχοι

Να βρουν τρόπους δημιουργικής ενασχόλησης και παιχνίδια (πέρα απ? τα γνωστά) για
το χρόνο των διαλειμμάτων
Να σταματήσουν να παίζουν συνεχώς με στατικά παιχνίδια.
Να καταλάβουν ότι το παιχνίδι ατομικό ή ομαδικό είναι διαχρονικό.
Να θυμηθούν τα παλιά παιχνίδια, που βοηθούσαν στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας
και της κινητικότητας, γιατί κοντεύουν να ξεχαστούν.
Να δοθεί η ευκαιρία στους νέους μαθητές που μας έρχονται από άλλες χώρες να
έρθουν σε επαφή με τους καινούριους συμμαθητές τους και να συνδεθούν γενικότερα
με τον τρόπο ζωής των κατοίκων και της κοινωνίας του νησιού.
Να μπορέσουν να συνδεθούν συναισθηματικά μεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως ομάδα.
Να γνωρίσουν τα παιχνίδια που έπαιζαν οι συνομήλικοι τους στα παλιότερα χρόνια και τα
υλικά με τα οποία κατασκευάζονταν τα παιχνίδια.
Να γνωρίσουν τη σχέση των παλιότερων ομαδικών παιχνιδιών με τα σημερινά.
Να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από την κατασκευή τέτοιων παιχνιδιών.
Να αποκτήσουν δεξιότητες και να γνωρίσουν το σώμα τους μέσα από τη διαδικασία
τέλεσης τέτοιων παιχνιδιών.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Σχέδιο εργασίας project

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος

Συνεργασία με γονείς και παππούδες-γιαγιάδες (επίσκεψή τους στο σχολείο)

 

 

Πεδία Σύνδεσης με τα Προγράμματα Σπουδών

Μελέτη Περιβάλλοντος: Το χθες και το σήμερα

Γλώσσα: Ανάγνωση παραμυθιών, Κατασκευή αφίσας

Μαθηματικά: Μέτρηση και αρίθμηση

Εικαστικά: Ζωγραφίζω τα παιχνίδια που αγαπώ

Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνιών -: Εύρεση πληροφοριών και εικόνων στο διαδίκτυο σχετικές με το θέμα μας

Θεατρική Αγωγή :Δραματοποίηση παραδοσιακών παιχνιδιών