Σχέδιο Προγράμματος

Πρόγραμμα Παραδοσιακά Παιχνίδια

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι ...

Παραδοσιακά Παιχνίδια

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Ειρήνη Καραμανλή

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα: Σχέδιο Προγράμματος