Σχέδιο Προγράμματος

Πρόγραμμα

Το μαγικό Μπαλάκι.

Αυτοεκτίμηση, Αυτοσυναίσθημα, Διαπροσωπικές Σχέσεις

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:Μαρία Τσιριγωτάκη

Τάξη: Α΄

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα: Σχέδιο Προγράμματος