Ποιος ήταν ο Αναξίμανδρος;

Η τελευταία δραστηριότητα αφορούσε στην αναζήτηση στοιχείων για τον Αναξίμανδρο.

 Από την αναζήτηση αυτή προέκυψε η παρακάτω παρουσίαση.


 

 

 

 

Scroll to top