Λαβύρινθος σε Scratch

Η δεύτερη μας δραστηριότητα ήταν η δημιουργία ενός Λαβύρινθου σε scratch . Έτσι οι μαθητές από τα 4 σχολεία συνεργάστηκαν και δημιούργησαν 4 παιχνίδια λαβύρινθους.

Αρχικά οι μαθητές σχεδίασαν την πίστα του λαβύρινθου, έπειτα σχεδίασαν την μορφή που κινείται και έπειτα προγραμμάτισαν τη μορφή ώστε ο χρήστης να μπορεί με τη χρήση του πληκτρολογίου να φτάσει στην έξοδο.

 

Καλή σας διασκέδαση!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Scroll to top