Αναξίμανδρος 2.0

Πρόγραμμα Αναξίμανδρος 2.0 είναι ένα πρόγραμμα eTwinning. Οι μαθητές/τριες των Ε & ΣΤ τάξεων του σχολείου μας σε συνεργασία με τους μαθητές της Γ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης Σύρου, τους μαθητές της Ε΄ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας και τους μαθητές της Γ΄τάξης του 2ου Γυμνασίου Κηφισιάς θα προσπαθήσουν σε διασχολικές ομάδες να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που θα τους αναθέτει σχεδόν κάθε εβδομάδα ο Αναξίμανδρος. Μέσω του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με μαθητές άλλων ηλικιών και άλλων σχολείων, να γνωριστούν αλλά κυρίως να συνεργαστούν εξ αποστάσεως και να γνωρίσουν υπολογιστικά εργαλεία Web 2.0.

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Scroll to top