Σχέδιο Προγράμματος

Πρόγραμμα eTwinning

Αναξίμανδρος 2.0

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Χρήστος Σκάρκος

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υποθέματα

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εργαλεία WEB 2.0 και να παραγάγουν ψηφιακό υλικό. Δημοσιοποιώντας τις απόψεις τους, αλλά και τις δημιουργίες τους.

Παιδαγωγικοί Στόχοι

  • Να γίνουν παραγωγοί ψηφιακού περιεχομένου
  • Να καταφέρνουν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να μοιράζονται αρμονικά τις ιδέες τους και τις κρίσεις τους με βάση επιχειρήματα, κάνοντας σωστή χρήση του λόγου
  • Να ασκηθούν στην επίλυση προβλήματος
  • Να ασκηθούν στη συνεργατική μάθηση για την επίτευξη των στόχων τους.
  • Να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα της ομαδικής ερευνητικής εργασίας και της δημοσιοποίησης των συμπερασμάτων στην κοινότητα
 • Μεθοδολογία Υλοποίησης
 • Τόσο το όλο πρόγραμμα όσο και οι επιμέρους δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία των μαθητών, η ομαδική εργασία, η καλλιέργεια του δημοκρατικού διαλόγου κάτι που διαφαίνεται και από τη στοχοθεσία του προγράμματος, η καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης μέσα από δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος και τέλος το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, καθώς οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με μαθητές από άλλα σχολεία της Ελλάδας στα πλαίσια του ETwinning, αλλά και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στο δικτυακό τόπο του σχολείου και σε ειδική εκδήλωση με τη λήξη των μαθημάτων.
 • Πεδία Σύνδεσης με τα Προγράμματα Σπουδών
 • Το πρόγραμμα είναι άρρηκτα συνδεμένο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα των τάξεων, καθώς συνδυάζονται κατά την υλοποίησή του γνώσεις και δεξιότητες που ακουμπούν όλα τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, να ζωγραφίσουν να παραγάγουν κείμενα και να επιλύσουν προβλήματα.

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Scroll to top