Σχέδιο Προγράμματος

Εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας

 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Αγωγής Σταδιοδρομίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Τσιριγωτάκη Μαρία

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΑΞΗ: Β΄              

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)
 2. Εξατομίκευση επιφάνειας εργασίας windows
  Δημιουργία φακέλου και αποθήκευση αρχείου

  Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή

  Δημιουργώ και εκφράζομαι με τη Ζωγραφική

  Δημιουργώ με τον κειμενογράφο
  Γνωρίζω το Διαδίκτυο ? Επικοινωνώ και συνεργάζομαι

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός:

 

? να διακρίνει τα βασικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος και τη λειτουργία τους

 

? να θέτει σε λειτουργία και να τερματίζει το υπολογιστικό σύστημα

 

? να χειρίζεται αποτελεσματικά το ποντίκι (αριστερό κλικ, διπλό κλικ, επιλογή και μετακίνηση)

 

? να κατονομάζει και να χειρίζεται βασικά στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας

 

(εικονίδιο, παράθυρο, γλώσσα εργασίας)

 

? να εφαρμόζει απλές ρυθμίσεις στο γραφικό περιβάλλον εργασίας (επιφάνεια εργασίας, προφύλαξη οθόνης)

 

? να εκκινεί και να τερματίζει εφαρμογές λογισμικού

 

? να διακρίνει το λογισμικό και τη χρησιμότητά του στο υπολογιστικό σύστημα να αναγνωρίζει τις βασικές μορφές ψηφιακής πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, ήχος)

 

? να αναγνωρίζει τις βασικές ψηφιακές συσκευές ως μέσα αναπαράστασης ψηφιακής πληροφορίας

 

 • ? Να πλοηγείται στο διαδίκτυο μέσω φυλλομετρητή.

? Να συντάσσει, να αποστέλλει και να λαμβάνει ηλεκτρονική αλληλογραφία.

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το πρόγραμμα βασίζεται στη διαθεματικότητα, στη βιωματική και αναδυόμενη-ανακαλυπτική μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές διδάσκονται τη λειτουργία και τη χρήση των Η/Υ στο εργαστήρι πληροφορικής, με την υποστήριξη διαδραστικού συστήματος, επιλύοντας πραγματικές καταστάσεις και αλληλεπιδρώντας με εγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό.

 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το εν λόγω πρόγραμμα βρίσκει άμεση εφαρμογή και συμφωνία με τα ΑΠΣ της Β? Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση του προγράμματος συνδυάζει άρτια τις γνωστικές περιοχές από το γλωσσικό μάθημα, τα μαθηματικά, τη μελέτη περιβάλλοντος και τα εικαστικά.

 

 

Ε. ΗΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1ος ΜΗΝΑΣ

Εξοικείωση με το εργαστήριο, τις βασικές λειτουργίες του τερματικού συστήματος και των περιφερειακών μονάδων.

Εξοικείωση με τη χρήση και την πλοήγηση των Windows 7 (βασικές λειτουργίες).

2ος ΜΗΝΑΣ

 

Εισαγωγή στη ζωγραφική των Windows 7.

Δημιουργία εικαστικών δημιουργιών.

 

3ος ΜΗΝΑΣ

 

Εισαγωγή στη ζωγραφική των Windows 7.

Δημιουργία εικαστικών δημιουργιών.

 

4ος ΜΗΝΑΣ

 

Χρήση των λογισμικών του Π.Ι.

Εφαρμογή διαδραστικών ασκήσεων

 

5ος ΜΗΝΑΣ

Πλοήγηση στο διαδίκτυο μέσω φυλλομετρητή.

Σύνταξη, αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Ενημέρωση για

covid-19

Η Βιβλιοθήκη μας

Scroll to top