Σχέδιο Προγράμματος

Εισαγωγή στη ρομποτική και τον προγραμματισμό

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:Νικόλαος Βιντζηλαίος

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΑΞΗ: Α?

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα: Σχέδιο Προγράμματος