Δημοσιεύματα Εφημερίδων

Μεταγενέστερο δημοσίευμα της εφημερίδας "Κυκλαδική" ενημερώνει για την εξάντληση των αποθεμάτων νερού και την οριακή κατάσταση που έχουν αυτά στους ταμιευτήρες του νησιού.