Δημοσιεύματα Αποθέματα νερού στη Νάξο

Η έναρξη του προγράμματος έγινε χρησιμοποιώντας δημοσιεύματα από την την τοπική εφημερίδα "Ναξιοτυπία", στα οποία γίνεται αναφορά τόσο στη μείωση των αποθεμάτων νερού όσο και στην κατασκευή του νέου φράγματος στο νησί.