Σχέδιο Προγράμματος

"Η μαθητική πένα". Σχολική Εφημερίδα

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Πολιτιστικών Θεμάτων - Μαθητικός τύπος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σκάρκος Χρήστος

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ε-ΣΤ τάξεις συνδιδασκαλία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα: Σχέδιο Προγράμματος