Σχέδιο Προγράμματος

Μπλε Ιππότες

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Περιβάλλον και Πολιτισμός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Βασίλειος Βαβαΐτης

ΤΑΞΗ Δ΄

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)
  2. Η ζωγραφική τέχνη και η εικαστική έκφραση κατά τον 20ο αιώνα. Έλληνες δημιουργοί.

   Η ανακύκλωση στην εποχή μας.
  3. Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
  4. 1. Να μπορούν οι μαθητές, με αφορμή ένα έργο τέχνης και ένα σενάριο παραμυθιακού τύπου να δημιουργήσουν ένα δικό τους έργο.

   2. Να μπορούν να αφηγηθούν εικαστικά τη συνέχεια του παραμυθιού.

   3.Να μπορούν να δουν τις δυνατότητες των υλικών όταντελειώσει η πρώτη χρήση τους.

  5. Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
  6.  

   Κατασκευές και ζωγραφικές συνθέσεις με ανακυκλώσιμα και ποικίλα υλικά.
  7. Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

  8.  

   Σύνδεση με το μάθημα της αισθητικής αγωγής της Δ΄τάξης.

   Σύνδεση με το μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος της Δ΄τάξης.
  9. Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

   1ος ΜΗΝΑΣ

  10. Επίσκεψη στην παραλία και συλλογή σκουπιδιών με σκοπό την κατασκευή των Μπλε Ιπποτών. Κατασκευάζουμε τους Μπλε Ιππότες .
  11. Οι Μπλε Ιππότες ζωντανεύουν και ταξιδεύουν στον κόσμο της τέχνης.

2ος ΜΗΝΑΣ

Οι διαδρομές των Μπλε Ιπποτών από τον κόσμο της θάλασσας στον κόσμο των ανθρώπων και των ζώων. Κατασκευές και εικαστικές συνθέσεις που σχετίζονται με τη διαδρομή των Ιπποτών.

3ος ΜΗΝΑΣ

Οι διαδρομές των Μπλε Ιπποτών από τον κόσμο της θάλασσας στον κόσμο των ανθρώπων και των ζώων. Κατασκευές και εικαστικές συνθέσεις που σχετίζονται με τη διαδρομή των Ιπποτών.  

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Η Βιβλιοθήκη μας

Scroll to top