Σχέδιο Προγράμματος

Μαγικός κύκλος

 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Αγωγή Υγείας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Βασίλειος Βαβαΐτης

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Τάξη Δ΄

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)
  2. Φωνή, αυτοσχεδιασμός, κίνηση, ρόλοι, παιχνίδι, ζωγραφική? με ενεργό συμμετοχή των μαθητών είναι μερικές από τις διαστάσεις και τα υποθέματα του προγράμματος.

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

H προσωπική ανάπτυξη των παιδιών - ενίσχυση αυτοεκτίμησης. Τα παιδιά παροτρύνονται να εκφράσουν και να αναπτύξουν τη δημιουργική τους έκφραση, να ανταλλάξουν σκέψεις και εμπειρίες, να τηρήσουν τα όρια και τους περιορισμούς που θέτει η ομάδα, να εκφράσουν ενδόμυχες επιθυμίες αλλά και προβλήματα και δυσκολίες μέσα από τους ρόλους που παίζουν, να διοχετεύσουν την εσωτερική ένταση που κουβαλούν, να αντιμετωπίσουν τα συναισθήματά τους.

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στηριζόμενο: στην ενεργητική και βιωματική μέθοδο εργασίας ? ομαδοσυνεργατική μέθοδος.

Η μεθοδολογία του όλου προγράμματος στηρίζεται κυρίως στην αλληλεπίδραση, στη μετάδοση εμπειριών, στην ομαδική και δυαδική συζήτηση, στην ανάλυση συναισθημάτων και ιδεών και πολύ λιγότερο στη μεταφορά γνώσεων.

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης και διαθεματικά θα συνδεθεί με τη γλώσσα και ακροθιγώς με τα υπόλοιπα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος.

Ε. Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1ος ΜΗΝΑΣ

 

Το υλικό περιλαμβάνει 10 - 12 εργαστήρια τα οποία είναι αλληλένδετα, διαδέχονται το ένα το άλλο και διαρκούν 2 συνεχόμενες σχολικές ώρες.

 

2ος ΜΗΝΑΣ

Τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια, σταθερότητα και συνέπεια από μέρους του δασκάλου-συντονιστή, περιμένουν και προετοιμάζονται για τη συνάντηση της ομάδας και δεν χάνουν την αίσθηση του θέματος.

 

3ος ΜΗΝΑΣ

Ο δάσκαλος στο πρόγραμμα γίνεται συντονιστής ? εμψυχωτής. Χρειάζεται να κατανοεί τις εμπειρίες των μελών της ομάδας, όπως αυτές εκφράζονται.

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Scroll to top