Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκινητικής Υγείας

Στο πλαίσιο υποστήριξης της κοινωνικο-συναισθηματικής, της προσωπικής και της διαπροσωπικής ανάπτυξης των μαθητών, η Β' Τάξη και το Ολοήμερο Τμήμα του σχολείου μας, υλοποιεί πεντάμηνο βιωματικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τον φορέα Κέντρο Πρόληψης Θησέας Κυκλάδων με τίτλο: «Μαγικός Κύκλος» εντασσόμενος στη θεματολογία «Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκινητικής Υγείας».

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκινητικής Υγείας

Aνάπτυξη Εμπιστοσύνης-Δέσιμο Ομάδας

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να χωριστούν σε δυο ομάδες. Οι μισοί θα παριστάνουν τους τυφλούς και  οι υπόλοιποι τους μουγκούς.

Διαβάστε περισσότερα: Aνάπτυξη Εμπιστοσύνης-Δέσιμο Ομάδας
Scroll to top