Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκινητικής Υγείας

Στο πλαίσιο υποστήριξης της κοινωνικο-συναισθηματικής, της προσωπικής και της διαπροσωπικής ανάπτυξης των μαθητών, η Β' Τάξη και το Ολοήμερο Τμήμα του σχολείου μας, υλοποιεί πεντάμηνο βιωματικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τον φορέα Κέντρο Πρόληψης Θησέας Κυκλάδων με τίτλο: «Μαγικός Κύκλος» εντασσόμενος στη θεματολογία «Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκινητικής Υγείας».

Το εν λόγω πρόγραμμα βασίζεται στην ενεργητική βιωματική μάθηση και στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο καθώς αποτελείται από πλήθος βιωματικών ομαδικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων και καταστάσεων, στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης, στην αυτοεκτίμηση, στη διαχείριση συγκρούσεων, στην μοναδικότητα, στην φιλία, στην οικογένεια, στους κανόνες, στην αποδοχή διαφορετικότητας και τέλος στην ελευθερία έκφρασης. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος Γεωργιάδης Αναστάσιος Βιντζηλαίος Νικόλαος

Scroll to top